ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Κατερίνη :10/02/2011  
    ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ
   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ                        Αριθ. Πρωτ.: 1Ταχ. Δ/νση : Τ.Τερζοπούλου 19
Τ.Κ. : 60 100
Πληροφορίες : Σπυριδούλα Δυριώτη           
Τηλέφωνο    :  23510 24821                   
Fax        :  23510 24821
Email          : katerini@oee.gr
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011.
Από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Κατερίνης ανακοινώνεται ότι η απογραφή δικαιούχων για χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2011, θα αρχίσει την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου  2011 και από ώρα  08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Α)           1) ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (Ι.Κ.Α. – ΔΕΗ – ΤΡΑΠΕΖΕΣ – Ο.Τ.Ε. – ΕΛ.ΤΑ. – Ο.Σ.Ε.) που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας και έχουν πραγματοποιήσει εκατό (100) ημέρες εργασίας ή πενήντα (50) επιδοτούμενες ημέρες ανεργίας κατά το έτος 2010.
              2) ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ σε οικοδομικές εργασίες που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Οργανισμού και έχουν πραγματοποιήσει 75 μέρες εργασίας ή 50 μέρες επιδοτούμενης ανεργίας  μέσα στο έτος 2010.
Β)           1) ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ που  έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες εργασίας στον κλάδο ασφάλισης κατά του κινδύνου της ανεργίας σε προηγούμενο της συνταξιοδότησής τους φορέα.
           2) Όσοι πριν συνταξιοδοτηθούν ήταν ασφαλισμένοι σε φορέα κύριας ασφάλισης και κατέβαλαν εισφορές υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για τουλάχιστον 1500 ημέρες εργασίας.
              3) ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ του ΤΑΠΟΤΕ (ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ),  που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι το έτος 31/12/1977  και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/2006 και μετά.
Γ)        ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον (67% και άνω)  και εφ’όσον αυτό προκύπτει από Γνωματεύσεις Α / βαθμιών ή  Β / βαθμιών Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών φορέων τους (ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ κτλ.), οι οποίες προσδιορίζουν παθήσεις ή βλάβες ή νόσους που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ποσοστού του 67% ανεξαρτήτως ημερών εργασίας πριν την συνταξιοδότηση.
Δ)        Οι ΑΓΑΜΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ και ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας  εφ’όσον έχουν πραγματοποιήσει πενήντα (50) ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες Επιδοτούμενης Ανεργίας μέσα στο έτος 2010.
        Επισημαίνεται ότι μονογονεϊκές για την λήψη παροχών από τον ΟΕΕ νοούνται οι οικογένειες, στις οποίες υπάρχει ΜΟΝΟ ένας γονέας εν ζωή όπως χήρες, χήροι, άγαμοι πατέρες ή περιπτώσεις αφάνειας και σε καμία περίπτωση οι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει γονείς.
Ε)        Οι εργαζόμενοι στον ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης και Περίθαλψης.
Ζ)        Οι Ορκωτοί Λογιστές, που καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Ο.Ε.Ε.
Επισημαίνεται ότι: τα προστατευόμενα μέλη(παιδιά) των δικαιούχων, όπως προκύπτει από το βιβλιάριο ασφαλιστικού φορέα δικαιούνται Δ.Κ.Τ από ηλικίας άνω των 5 ετών(έτος γέννησης  και το 2006) μέχρι της συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας τους ή του 24ου εφόσον είναι άνεργα ή του 26ου εφόσον σπουδάζουν σε οποιαδήποτε Δημόσια Σχολή. 
Οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών έτους 2011, είναι οι εξής:
Όσοι δικαιούχοι πήραν  Δ.Κ.Τ. έτους 2010 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2010, ή εισιτήρια κρουαζιέρας έτους 2010 ΔΕΝ δικαιούνται να λάβουν ΔΚΤ έτους 2011 ή εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2011, ανεξάρτητα αν έκαναν χρήση ή μη αυτών.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
1) οι πολύτεκνοι και  οι τρίτεκνοι που προστατεύουν ασφαλιστικά 3 παιδιά και άνω δικαιούνται ή Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ή εισιτήρια Θερινού Προγράμματος 2011 ανεξάρτητα εάν έλαβαν κάποια από αυτές τις παροχές το 2010.
2) οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεικές οικογένειες και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών δικαιούνται ή Δ.Κ.Τ έτους 2011 ή εισιτήρια Θερινού Προγράμματος 2011 ανεξάρτητα εάν έλαβαν κάποια από αυτές τις παροχές το 2010.
3)  Τα Άτομα με ειδικές ανάγκες με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67% δικαιούνται μόνο Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 2011, οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών ανεξάρτητα αν έλαβαν Δ.Κ.Τ το έτος 2010 και δεν δικαιούνται εισιτήρια θερινού εκδρομικού προγράμματος έτους 2011.
Όσοι είναι δικαιούχοι Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού από τον ΕΟΤ ή από τον ΟΓΑ δεν δικαιούνται να λάβουν από τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας την παροχή αυτή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1. Αστυνομική Ταυτότητα (άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν).
2. Απόσπασμα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης εργαζομένου (νέος τύπος ενσήμων) με εκατό (100) ημέρες εργασίας έτους 2010 ή 50 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2010.
        - για τις άγαμες μητέρες και τις μονογονεϊκές οικογένειες απαιτούνται 50 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες  επιδοτούμενης ανεργίας έτους 2010.
        - για τους οικοδόμους απαιτούνται 75 ημέρες εργασίας ή 50 ημέρες επιδοτύμενης ανεργίας.
Σε περίπτωση επιδοτούμενης ανεργίας θα προσκομίζεται απαραίτητα η εγκριτική απόφαση επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ  ή βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τις ημέρες ανεργίας τους κατά το έτος 2010.
Οι απολυόμενοι από το Στράτευμα, οι οποίοι πριν την στράτευσή τους ήταν δικαιούχοι των παροχών του Οργανισμού και μέσα σε διάστημα έξη(6 μηνών), εφ’ όσον προσκομίσουν απολυτήριο Στρατού και βιβλιάριο ασθενείας θεωρημένο από το ΙΚΑ για το έτος 2010.
Διαζευγμένοι γονείς που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής, καθώς και Απόφαση Δικαστηρίου σύμφωνα με την οποία θα ορίζονται τα της επιμέλειας των τέκνων.
Άνδρες ή γυναίκες σε χηρεία που προστατεύουν παιδιά θα προσκομίζουν ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Οι άγαμες μητέρες και οι μονογονεϊκές οικογένειες θα προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Ατομικό και Οικογενειακό (εφ’ όσον υπάρχει) Βιβλιάριο ασθενείας σε ισχύ.
Οι εργαζόμενοι σε άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα εκτός Ι.Κ.Α.(ΔΕΗ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΤΑΠΟΤΕ) θα προσκομίζουν, εφ΄ όσον προστατεύουν παιδιά για την διαπίστωση του ορίου ηλικίας αυτών, ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βεβαίωση σπουδών  εφ’ όσον σπουδάζουν.
4. Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  Εφορίας οικονομικού έτους 2010 (με το ΑΦΜ και των δύο συζύγων). Το αντίγραφο επισυνάπτεται στην αίτηση απογραφής του δικαιούχου.
Εάν στο Εκκαθαριστικό Εφορίας, προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων,  παρουσιάζει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν είναι δικαιούχος του ΟΕΕ , αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι προστατευόμενο μέλος στο οικογενειακό βιβλιάριο του έτερου συζύγου, που είναι δικαιούχος του ΟΕΕ.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
1. Αστυνομική Ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν
2. Βιβλιάριο ασθενείας ατομικό και οικογενειακό, εφ’ όσον υπάρχουν προστατευόμενα μέλη, (για τα παιδιά ισχύουν τα όρια ηλικίας όπως και για τα παιδιά των εργαζομένων).
3. Αρχική απόφαση σύνταξης
4. Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  Εφορίας οικονομικού έτους 2010 (με το ΑΦΜ και των δύο συζύγων). Το αντίγραφο επισυνάπτεται στην αίτηση απογραφής του δικαιούχου.
Εάν στο Εκκαθαριστικό Εφορίας, προκύπτει ότι ένας εκ των δύο συζύγων, ενώ παρουσιάζει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή από σύνταξη και δεν είναι δικαιούχος του ΟΕΕ , αποκλείεται των παροχών, ακόμα και στην περίπτωση που προστατεύεται  στο οικογενειακό βιβλιάριο του έτερου συζύγου που είναι δικαιούχος του ΟΕΕ.
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
1. Ατομικό και Οικογενειακό Βιβλιάριο ασθενείας, σε ισχύ
2. Αρχική απόφαση σύνταξης.
3. Γνωματεύσεις Ά / βαθμιών ή ΄Β / βαθμιών Υγειονομικών Επιτροπών των Ασφαλιστικών φορέων τους (ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΙΚΑ, ΤΑΠΟΤΕ, ΔΕΗ, κτλ.), από τις οποίες προκύπτουν παθήσεις  που επιφέρουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη  του 67%.
4. Πρωτότυπο και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος  Εφορίας οικονομικού έτους 2010 (με το ΑΦΜ και των δύο συζύγων). Το αντίγραφο επισυνάπτεται στην αίτηση απογραφής του δικαιούχου.
5. Βεβαίωση ΜΟΝΟ   του ασφαλιστικού φορέα από την οποία θα προκύπτει η αναγκαιότητα συνοδείας για την χορήγηση Δελτίου σε συνοδό.
6. Αστυνομική Ταυτότητα άμεσα ασφαλισμένου και όσων εκ των προστατευομένων μελών έχουν
Στην περίπτωση που είναι και οι δύο σύζυγοι δικαιούχοι του ΟΕΕ, θα προσκομίζονται τα ασφαλιστικά βιβλιάρια και των δύο συζύγων, καθώς και το οικογενειακό, προκειμένου να ανοιχθεί ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ οικογενειακή μερίδα.
Στην περίπτωση, που ο ένας από τους δύο συζύγους έχει απογραφεί το έτος 2010, αποκλείεται και ο έτερος σύζυγος από την παροχή του Κοινωνικού Τουρισμού για το έτος 2011, προκειμένου να απογραφούν και οι δύο το 2012.

ΟΡΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΚΤ ΕΤΟΥΣ 2011
1. Δικαιούχοι (1 άτομο)    -       ατομικό/οικογενειακό εισόδημα          -         17.000,00€
2. Δικαιούχοι (2 άτομα)   -       οικογενειακό εισόδημα                          -         25.000,00€
3. Δικαιούχοι (3 άτομα)   -       οικογενειακό εισόδημα                          -         33.000,00€
4. Δικαιούχοι(4 άτομα-ΟΧΙ πολύτεκνοι)-οικογενειακό εισόδημα        -         41.000,00€
5. Δικαιούχοι (Πολύτεκνοι)-    οικογενειακό εισόδημα                          -         50.000,00€
Στον υπολογισμό του Δηλωθέντος εισοδήματος περιλαμβάνονται κάθε μορφής εισοδήματα όπως:
1. Μισθωτές Υπηρεσίες
2. Εσοδα από Ακίνητα
3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά
4. Εσοδα από Ελεύθερα Επαγγέλματα
5. Διαφορά τεκμηρίων
6. Έσοδα από Γεωργικές Επιχειρήσεις
7. Κάθε άλλο εισόδημα που αναφέρεται στο εκκαθαριστικό
Εξαιρούνται τα Ακαθάριστα έσοδα ατομικής επιχείρησης, τα οποία δεν υπολογίζονται ως εισόδημαΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ Δ.Κ.Τ. ΕΤΟΥΣ 2011
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
ΗΜΕΡΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Α
ΤΡΙΤΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
15 /02 /2011
16 /02 /2011
Β
ΠΕΜΠΤΗ
17 /02 /2011
Γ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18 /02 /2011
Δ
ΔΕΥΤΕΡΑ
21/ 02 /2011
Ε, Ζ
ΤΡΙΤΗ
22/ 02 /2011
Η, Θ, Ι
ΤΕΤΑΡΤΗ
23 /02/ 2011
Κ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
24 /02 / 2011
25 / 02/ 2011
28 /02 / 2011
Λ
ΤΡΙΤΗ
1/ 03 / 2011
Μ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2/ 03 / 2011
3/ 03 / 2011
4/ 03 / 2011
Ν, Ξ, Ο
ΤΡΙΤΗ
8/ 03 / 2011
Π
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
9/ 03 / 2011
10/ 03/ 2011
11/ 03/ 2011
Ρ, Σ
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
14/ 03/ 2011
15/ 03/ 2011
Τ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΕΜΠΤΗ
16/ 03/ 2011
17/ 03/ 2011
Υ, Φ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
18/ 03/ 2011
Χ, Ψ, Ω
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
21/ 03 / 2011
22/ 03 /2011
                                                                  
  ΕΚ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Δημοσίευση σχολίου

 
Copyright © 2013 Scorernews.gr
Powered by SumTronics